Кралят на циганската цигулка с първи концерт в София! 14 декември 2019, Зала 1 на НДК

Кралят на циганската цигулка с първи концерт в София!

Купи сега НДК Купи сега Eventim

Ансамбъл от виртуози на цигулката, баса, китарата, пианото и цимбала

Лакатош ще пристигне в София със своя ансамбъл от изключителни майстори - класически музиканти, калени в големите джаз фестивали на Европа и света - контрабасиста Вилмош Чикош, цимбалиста Йено Листеш – титулован като най-добрия от поколението си на този специфичен инструмент, втората цигулка Ласло Бони, китариста Ласло Балог и пианиста Роберт Жакчи Лакатош.

Лакатош

Заедно с бенда си той има многобройни записи, един от най-популярните сред които „La Passion“ е записан на живо пред 5000 души в Операта на Сидни. За неговите сценични изяви The Independent пише: „Когато Роби Лакатош завъртя своята първа каденца, Земята спря да се върти!“

„Когато Роби Лакатош завъртя своята първа каденца, Земята спря да се върти!“
The Independent

Дългоочакваният първи гастрол на легендата Роби Лакатош в София ще е събитието на годината за феновете на кросоувър музиката. На 14 декември софийската публика ще срещне едно явление със световна значимост – Роби Лакатош – феноменалният виртуоз, който направи от цигулката пресечна точка на класиката, джаза и чардаша.

Посрещан е с овации в най-големите зали в света – Концергебау, Карнеги Хол, Сантори Хол, Операта в Сидни и е определян от критиката като „Цигуларя с най-бързите пръсти“. Лакатош и бендът му са търсени гости на големите фестивали на Европа, свирят в най-престижните зали и на Америка, Австралия и Япония, а критиката по цял свят ги адмирира.

Лакатош ще излезе в Зала 1 на НДК със своя колоритен ансамбъл - всеки от неговите музиканти е звезда на своя инструмент. С тях на сцената ще бъде и Оркестърът на Classic FM Radio.

Харизматичен импровизатор, композитор, аранжор

Адмириран от музикалната преса заради рядко срещания в наше време импровизаторски талант – на изпълнител, но и на композитор и аранжор, Лакатош превръща всеки свой концерт в наистина уникално преживяване за публиката. Въпреки многобройните си записи, той никога не успява да запише хилядите различни вариации на своя огромен репертоар, а горещият контакт с аудоторията го стимулира да твори нови елементи на живо.

Лакатош неизменно присъства в класациите за най-добрите цигулари в света от последните две десетилетия. Взел в ръце първата си цигулка едва на 2 години, възпитаник на Консерваторията „Бела Барток“ в Будапеща, той изпълнява с брилянтна виртуозност и най-техничните образци на класическите композитори, като си партнира с имена като Вадим Репин, Максим Венгеров и Найджъл Кенеди. Но това е само малка част от неговото амплоа.

Академична подготовка и циганска кръв на потомствен Крал на цигулката

Невероятната харизма на Лакатош събира класическата школовка с потомствените корени на неговата циганска кръв. Той е седмо поколение правнук на Янош Бихари – Краля на циганската цигулка, от когото са се възхищавали Бетовен и Лист и от когото, както говори мълвата, Брамс е заел основните мотиви на своите прочути Унгарски танци. Затова и няма концерт на Лакатош без поне един от Унгарските танци, но поднесени в изумитално енергетизирани аранжименти. А неофициалната титла Крал на циганската цигулка сега по право е притежание на Лакатош.

Лакатош

Джазмен - едно от лицата на мануш джаза, вдъхновен от Джанго Райнхард

Сърцето на унгареца тупти и в ритъма на големия джаз, в който си партнира със Стефан Грапели, вдъхновява се от Джанго Райнхард, а сър Йехуди Менухин още в зората на кариерата му се възхищава от неговите джаз импровизации.

Когато към този екстремно въздействащ микс от стилове и вдъхновения се добави и мощното сценично присъствие на Лакатош, който още с първата пиеса хваща публиката като умел диригент и не изпуска контакта с нея до последния миг на сцената, при това винаги в различен екстравагантен смокинг, в който се чете историята на хусарското унгарско минало, приключението за публиката става неизбежно. Така програмата на всеки концерт е само основата, върху която музиканти и публика започват да градят уникалността на концерта. Задължителен елемент от всеки гастрол обаче остава романсът „Две китари“, който Лакатош интерпретира с невъобразимо пицикато, свидетелство за точността на критиците, които го наричат Цигуларя с най-бързите пръсти.

Концертът на Роби Лакатош и неговия ансамбъл в НДК се организира от Elite PM Agency. Билетите за концерта са на цени 40 до 100 лв.

Билети: Билетен център на НДК, Мрежата на Евентим в цялата страна, бензиностанции OMV, Office1Superstore, книжарници Orange и Български пощи.

The King of Gypsy Violin Plays First Concert in Sofia!

The King of Gypsy Violin Plays First Concert in Sofia!

Buy now NDK Buy now Eventim

Lakatos arrives in Sofia with his ensemble of outstanding masters - classical musicians, most welcomed guests at major European and world jazz festivals - Vilmos Csikos, double bass; Jeno Lisztes, cimbalom, known as the best of his generation on this specific instrument; Laszlo Boni, second violin; Laszlo Balogh, guitar and Robert Szakcsi Lakatos, piano.

Лакатош

Roby and the band has numerous recordings and one of the most popular is "La Passion", recorded live at the iconic Sydney Opera House in front of 5,000 people. About his stage appearances, The Independent writes: “When Roby Lakatos spun out his first cadenza, the earth stood still.“

“When Roby Lakatos spun out his first cadenza, the earth stood still.“
Independent (UK)

The long awaited first concert of legend Roby Lakatos in Sofia will be the event of the year for crossover music lovers. On December 14th, the Sofia audience will meet a sensation of world significance – Roby Lakatos – the phenomenal virtuoso who made an intersection of classical, jazz and czardas by his violin.

He has been applauded in the largest halls in the world - The Concertgebouw, Carnegie Hall, Suntory Hall, Sydney Opera House and has been identified by critics as "the fastest-fingered fiddler". Lakatos and his ensemble have been most welcomed guests at major European festivals, playing in the most prestigious halls of America, Australia and Japan, and admired by critics around the world.

Lakatos will perform at Hall 1 of the National Palace of Culture in Sofia with his brilliant ensemble - each of the musicians - a star of his instrument. The Classic FM Radio Orchestra will be on stage with them.

Admired by the music press for his exceptional improvisational talent of a performer and also of a composer and arranger, Lakatos makes each concert a truly unique experience for the audience. Despite his numerous recordings, he would never record the thousands of different variations of his huge repertoire because his hot contact with the audience encourages him to create new elements live every next concert.

Lakatos has constantly been on world's best violinists charts for the last two decades. Playing his first violin at the age of two, a graduate of the Bela Bartok Conservatory of Budapest, he performs with brilliant virtuosity even the most technical pieces of classical composers. Collaborating with number of genious violinists including Vadim Repin, Maxim Vengerov and Nigel Kennedy, Roby plays many kinds of parts.

Roby's incredible charisma compiles the classic school with the offspring of his gypsy blood. He is the seventh generation grandson of Janos Bihari - King of Gypsy Violin, whom Beethoven admired and influenced Liszt, and introduced Brahms to the themes for his famous Hungarian Dances. That is why there is no concert of Lakatos without at least one of the Hungarian Dances but presented in amazingly virtuoso arrangements. And the unofficial title King of the Gypsy Violin is now rightfully owned by Lakatos.

Lakatos

The heart of the Hungarian is also beating the rhythm of jazz where he has partnered Stephane Grappelli, inspired by Django Reinhardt. Sir Yehudi Menuhin is impressed by his brilliant jazz improvisations at the dawn of his career.

Add this extremely influential fuse of styles and inspirations to the powerful stage presence of Lakatos, who captures the audience from the very first piece as a skilled conductor and does not lose contact until the last moment on stage, always wearing a different glamorous tuxedo with elements of a Hungarian Hussar uniform, and the enjoyment for the audience becomes inevitable. The program of each concert is only a basis on which musicians and the audience build the uniqueness of the show. However, an obligatory element of any tour remains the romance "Two Guitars" where Lakatos interprets with unimaginable pizzicato, left and right hand, has to be seen to be believed. That's why Roby is lauded as the fastest-fingered fiddler in the world by the Daily Telegraph.

The concert of Roby Lakatos & Ensemble at the National Palace of Culture is produced by Elite PM Agency. Tickets are priced from 40 to 100 BGN.

Tickets available at: National Palace of Culture (NDK), Eventim partners set in Bulgaria, OMV, Office1Superstore, Orange and Bulgarian Post stores.